O NAMA

 

 

Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, dana 26. siječnja 2000. godine, Vatrogasna postaja Grada Splita – Policijske uprave splitsko-dalmatinske preustrojava se kao javna ustanova u vlasništvu Grada Splita,
a koja je u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Splita odnosno Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Uz profesionalnu vatrogasnu postrojbu, koja broji 118 vatrogasaca, u Gradu Splitu djeluju i tri dobrovoljna vatrogasna društva sa po 20 vatrogasaca-operativaca, a ustrojena su kao:

– Dobrovoljno vatrogasno društvo Split
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Žrnovnica
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatine

CILJ:

Unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Zajednice, učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Zajednice, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva. aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama, praćenje, usmjeravanje, usklađivanje i pomaganje rada članica Zajednice u ostvarenju zadaća i poslova na području zaštite i spašavanja, promicanje značaja i digniteta vatrogasne struke.

DJELATNOSTI:

Provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara, provedba preventivnih mjera zaštite od požara i poticanje članica Zajednice na provedbu istih, koordiniranje i zapovjedanje u intervencijama kojima se obavlja vatrogasna djelatnost na području teritorijalnog djelovanja Zajednice, uključivanje u sustav zaštite i spašavanja prilikom velikih nesreća i katastrofa, osposobljavanje i usavršavanje članova članica Zajednice temeljem važećih propisa, provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi članova članica Zajednice temeljem važećih propisa, stručno osposobljavanje temeljem Zakona i ovlasti, organizacija pokaznih vježbi i natjecanja na razini Zajednice, promidžbene aktivnosti, promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti, obavljanje povjerenih poslova javnih ovlasti utvrđenih zakonom, organizacija savjetovanja i seminara, organizacija kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti, promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članica i članova, suradnja s jedinicama lokalne samouprave i uprave, pravnim osobama, tvrtkama, medijima, udrugama, i ostalim organizacijama radi unapređenja vatrogastva i zaštite od požara, organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Zajednice.

 

Call Now Button