Ustroj

 POPIS ČLANOVA U TIJELIMA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SPLITA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2026. GODINA

SKUPŠTINA:

DVD Slatine

 • Duje Nakir
 • Duje Balić
 • Damir Mauko
 • Anton Balić
 • Marin Šćepanović

DVD Split

 • Dalibor Radnić
 • Božo Crljen
 • Tanja Crljen
 • Ivan Živković
 • Roberta Batista

DVD Žrnovnica

 • Milan Barbarić
 • Tomislav Mihanović
 • Mario Barbarić
 • Marko Džaja
 • Marinko Bogdan

JVP Grada Splita

 • Mario Mikas
 • Petar Bućan
 • Zoran Radunić
 • Boris Mladinov
 • Marino Marin
PREDSJEDNIŠTVO:

Duje Nakir – DVD Slatine, predsjednik

Mario Mikas – JVP Grada Splita, zapovjednik

Dalibor Radnić –  DVD Split, zamjenik predsjednika

Milan Barbarić –  DVD Žrnovnica, tajnik

ZAPOVJEDNIŠTVO:

 Mario Mikas – JVP Grada Splita

Božo Crljen – DVD Split

Duje Balić – DVD Slatine

Tomislav Mihanović – DVD Žrnovnica

Call Now Button