Pravo na pristup informacijama

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica Grada Splita uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Vatrogasnoj zajednici Grada Splita (popunjavanjem propisanih obrazaca) pisanim putem na adresu:

Vatrogasna zajednica Grada Splita, Hercegovačka 18b, 10 000 Split putem elektroničke
pošte: informacije@vzgs.hr

telefaksom na broj 021/ 383 -757

putem telefona na broj 021/ 383 -758

Službenik za informiranje:  Milan Barbarić

Vatrogasna zajednica Grada Splita ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrazac 1 – zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2 – zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 3 – zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije

________________________________________________

Godišnje izvješće za 2021.godinu.pdf

Godišnje izvješće za 2021. godinu. csv – tablica

Godišnje izvješće za 2020.godinu.pdf

Godišnje izvješće za 2020. godinu. csv – tablica

Godišnje izvješće za 2019.godinu.pdf

Godišnje izvješće za 2019. godinu. csv – tablica

Godišnje izvješće za 2018. godinu.pdf

Godišnje izvješće za 2018. – csv – tablica

Godisnje izvješće za 2017. godinu.pdf

Godisnje izvješće za 2017. godinu. csv – tablica

Godisnje izvješće za 2016. godinu.pdf

Upitnik za samoprocjenu tjv

Godišnje izvješće za 2023. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2023. godinu cs

Call Now Button