Planovi i izvješća

2022. GODINA

Financijski plan i program za 2022. godinu

2021. GODINA

Izvješće o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2021. godinu

2018. GODINA

Izvješće o revizijskom uvidu za 2018.

Program rada i Financijski plan 2018.

2017. GODINA

Izvješće o radu 

Izvještaj Nadzornog odbora 2017.

2017. – Uvid – VZ grada Splita

Financijsko izvješće – dodatak

2016. GODINA

Izvješće o revizijskom uvidu za 2016.