Info za građanine

LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Poštovani sugrađani,

Znate  li da je najčešći uzrok požara otvorenog prostora u Hrvatskoj neoprezno spaljivanje biljnog otpada i loženje vatre na otvorenom?

Zbog nepažnje i nepromišljenosti pojedinca u opasnost dolaze ljudski životi, a u požarima nastaje velika materijalna šteta!

Kako bi se takva opasnost svela na minimum, savjetujemo Vam ne ložite vatru i ne spaljujete biljni otpad, korov i raslinje na poljoprivrednom zemljištu i drugom otvorenom prostoru, pogotovo u sušnim periodima i za vjetrovita vremena ( za to postoje mnogo sigurniji i ekološki prihvatljivi načini zbrinjavanja, poput kompostiranja i sl.) !!

Ukoliko se ipak odlučite za loženje vatre na otvorenom, dužni ste se pridržavati Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru Županije Splitsko-dalmatinske kojom je:

 • Zabranjeno loženje  vatre na svim otvorenim prostorima u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada,
 •  Loženje vatre u razdoblju od 1. listopada do 1. lipnja može se obavljati ako je prethodno obavještena (neposredno ili putem telefona) nadležna vatrogasna postrojba,
 •  Spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina (npr. šuma i dr.) i objekata (npr. elektroenergetskih vodova, cesta, stambenih kuća i dr.) koje bi vatra mogla ugroziti,
 •  Oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas (očistiti okolno zemljište), ovisno o količini tvari i veličini površine koja se pali osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,
 •  Uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre (žar i sl.) i proširenje vatre (voda, lopata, metlanica i sl.),
 •  Spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, te za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/sek ili više,
 •  Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre (žar i sl.) u potpunosti ugasiti.

Slika – teritorijalne nadležnosti vatrogasnih postrojbi na području Grada Splita.

Otok Čiovo – DVD Slatine  Duboke Garme 2, Slatine (Tel. 021/891-110)

Grad Split – JVP Grada Splita Hercegovačka 18, Split (Tel. 193)

Istočni  gradski kotarevi i M.O. – DVD Žrnovnica Hrvatskih velikana93, Žrnovnica (Tel. 021/472-093)

(Obrazac za prijavu spaljivanja pdf. link za skidanje)

ODOBRENJE za loženje vatre na otvorenom prostoru

UPUTE ZA GRAĐANE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

AKO DOĐE DO POŽARA U VAŠOJ BLIZINI, POSTUPITE NA NIŽE OPISANI NAČIN:
 • manji požar pokušajte pogasiti požar aparatima ili priručnim sredstvima, ne ugrožavajući svoju sigurnost,
 • ako ne uspijete ili ako je požar takvih razmjera da procijenite da ga ne možete, ili nećete moći ugasiti te je potrebna pomoć vatrogasaca , UPUTITE ŽURNI POZIV ZA POMOĆ 112, ILI POZOVITE VATROGASCE NA BROJ 193 nračunajući da su već drugi dojavili o događaju, i pri tom:
  • stanite razmislite gdje se nalazite,
  • počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, da li se čula eksplozija,  i da li su Ijudi u opasnosti,
  • navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć,
  • budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ima li unesrećenih i ugroženih? Ima li posebnih opasnosti – primjerice od eksplozije, urušavanja i slično. Zatražite savjet što da učinite ukoliko ste u nedoumici, ime i prezime),
  • završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli,
  • ne telefonirajte na liniji dok ne dođe pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije pa će Vas kontaktirati na Vaš broj telefona.

Zapamtite da dojava mora biti kratka i jasna. Zabilježene su dojave o požaru ili eksploziji gdje dojavitelji uslijed doživljenog šoka nisu znali reći na kojoj se adresi nalaze.

 • ako ste u zoni utjecaja požara koji je u početnoj fazi, aktivno se uključite u njegovo gašenje priručnim sredstvima, za što može poslužiti zemlja, pijesak, prekrivač (vuneni ili pamučni), lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem. Pri tom uvijek vodite pozornost o vlastitoj sigurnosti i mogućem odstupanju od požara,
 • u slučaju ozbiljne ugroženosti evakuirajte djecu, starije osobe i osobe koje je uhvatila panika,
 • ukoliko pak trebate proći kroz zadimljenu zonu gdje postoji i utjecaj topline, dobro procijenite da li će te moći doći do sigurnog mjesta. Obucite vunenu ili pamučnu odjeću natopljenu vodom koja maksimalno pokriva sve dijelove tijela i visoku obuću. Time umanjujete mogućnost opeklina i povreda. Pokrijte glavu, oči zaštitite, a mokrom tkaninom ili ručnikom pokrijte lice, nos i usta, neposredno nakon požara ne otvarajte prozore, jer još mogu doletjeti komadići žara i napraviti štetu. Od objekta se ne udaljavajte još nekoliko sati. Zaostala žarišta požara   (tinjajuće   panjeve,   naslage   treseta)   nemojte   ostaviti   bez nadzora,
 • ako se u zoni požara nalazi kuća koja je sigurna od požara i ne postoji mogućnost paljenja krovišta ostanite u objektu.   Na taj   način ste zaštićeni od zračenja topline i produkata izgaranja. Zatvorite prozore kako dim ne bi ušao u unutrašnjost objekta. Vodom navlažite objekt i okućnicu,
 • Uklonite gorivi materijal oko kuće (granje, korov, raslinje),  obratite pozornost na krovište i tavanske prostore, budući je na tim mjestima najveća mogućnost zapaljenja gorive tvari,  ukoliko posiječete raslinje oko kuće, uklonite ga što dalje,  zatvorite dotok plina. Napunite što više posuda s vodom i stavite ih na dohvat ruke.

Postupci pri gašenju požara:

 • ne podcjenjujte male požare,
 • gasite požar u sagnutom položaju.   Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,
 • na otvorenom prostoru gasite niz vjetar. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,
 • gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost,
 • imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi,

Što učiniti ukoliko se zapali odjeća na osobi?

 • pristupite osobi s leđa i prekrijte joj tijelo prekrivačem. Polegnite osobu kako bi se spriječilo djelovanje plamena na lice i kosu,
 • ugušite požar počevši od glave na niže, na način da omotate osobu u prekrivač ili kaput. Oslobodite dišne organe da osoba može disati,
 • ukoliko su se odjeća i prekrivač zalijepili za tijelo osobe, ne skidajte ništa na silu. Ukoliko je to moguće skinute nakit prije oticanja opečenih dijelova,
 • ako je to moguće opečeni dio odmah stavite pod tekuću hladnu vodu 10 do 15 minuta.   Nakon  hlađenja treba prekriti opečeno mjesto sterilnom gazom ili zavojem za opekline (srebrna strana zavoja ide na opeklinu). Nikad ne nanosite bilo kakve masti i ne stavljajte led na opečeno mjesto,
 • unesrećenom s većim opeklinama treba dati piti vode,
 • ako Vaša vlastita odjeća počne gorjeti, stanite, legnite na pod i pokušajte zaustaviti
  gorenje odjeće na način da se kotrljate po podu. Zaštitite lice.

IZVOR: http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=301

POŽAR MOŽETE SPRIJEČITI, A TIME OTKLONITI MOGUĆNOST NANOŠENJA MATERIJALNE ŠTETE  SEBI,  DRUGOME I ŠIROJ ZAJEDNICI PRIDRŽAVAJUĆI SE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA KAO ŠTO SU NIŽE NAVEDENE:

 • uvijek održavajte u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, peći i ložišta, kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara. Ne činite to sami, već pozovite ovlaštene servise,
 • po završetku rada sa uređajima, iste obavezno isključite,
 • boce i druge posude sa lako zapaljivim i eksplozivnim materijama upotrebljavajte na propisani način, i čuvajte u posebnim, osiguranim prostorijama zaštićene od prevrtanja, niskih i visokih temperatura,
 • ne radite otvorenim plamenom u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materija,
 • ne spaljujte otpad i druge materijale na otvorenom prostoru,
 • ne dozvolite djeci pristup lako zapaljivim i eksplozivnim materijama, djelujte odgojno i obrazovno,
 • informirajte se o mjerama zaštite od požara,
 • poduzmite i druge mjere.

Call Now Button